Biografický slovník Popradu

Slovník osobností

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Písmeno S, Š Sámel, Štefan, MUDr.

Sámel, Štefan, MUDr.

Tlačiť

Sámel, Štefan, MUDr. 1.1  lekár, internista 1.2   24.07.1931 1.3  Horný Roveň (Banská Štiavnica) 3.1  V Poprade od 1956. Patrí k spoluzakladateľom popradskej nemocnice, ktorú ako riaditeľ pomáhal budovať a viedol prvé roky po otvorení. Súčasne pôsobil ako primár interného oddelenia. V rámci oddelenia vybudoval koronárnu jednotku, jednotku intenzívnej metabolickej starostlivosti (prvú na Slovensku), kardiostimulačné a dialyzačné stredisko. Inicioval zriadenie oddelenia nukleárnej medicíny a poliklinického oddelenia klinickej onkológie a intenzívnej starostlivosti v popradskej nemocnici, kde zabezpečil aj zriadenie stanice rýchlej zdravotníckej pomoci (ako prvej v okresnom meste v rámci republiky). Počas svojho pôsobenia vychoval celý rad odborníkov z rôznych internistických odborov, podieľal sa aj na výchove lekárov z odborných liečebných ústavov vo Vysokých Tatrách. Pôsobil ako stály člen atestačnej komisie z odboru nefrológia pri SZU  v Bratislave. Bol duchovným otcom zriadenia leteckej záchrannej služby, ktorú ako člen realizačného tímu pomáhal budovať na celoštátnej úrovni. Participoval na zabezpečovaní výstavby nemocnice v Kežmarku a zdravotných stredísk v Ždiari, Tatranskej Lomnici, Lipt. Tepličke, Ždiari. V rámci Spolku spišských lekárov organizoval celoštátne kardiologické a nefrologické konferencie, bol organizátorom prvej celoštátnej internistickej konferencie (1994). Na týchto podujatiach odprednášal viac ako 100 odborných prednášok. Bohatá publikačná činnosť v odborných aj iných periodikách 3.2  Publikačná činnosť v odborných časopisoch 3.3  Bronzová, strieborná, zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti; Guotova medaila Ministerstva zdravotníctva SR za rozvoj zdravotníctva 3.4  Slovenská lekárska spoločnosť; Slovenská kardiologická spoločnosť (účasť na 10 výročných zjazdoch Európskej kardiologickej spoločnosti); Slovenská internistická spoločnosť; Slovenská nefrologická spoločnosť; Spolok spišských lekárov (predseda).