Biografický slovník Popradu

Slovník osobností

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Písmeno S, Š Svitana, Imrich, akad. sochár

Svitana, Imrich, akad. sochár

Tlačiť

Svitana, Imrich, akad. sochár1.1 akademický sochár, šperkár, medailér, stredoškolský pedagóg, fotograf 1.2 22.01.1944 1.3 Spišská Nová Ves 3.1 V Poprade žije a tvorí od 1973. Hneď na začiatku svojej umeleckej dráhy (už ako poslucháč vysokej školy) zaujal odborníkov aj verejnosť tvorbou medailí a šperkov. Neskôr sa jeho umelecký záujem posúval smerom k monumentálnej tvorbe pre architektúru a voľný priestor, pričom citová spriaznenosť umelca s rodným krajom sa odrazila aj v umeleckej tvorbe. Mnohé jeho diela sú vonkajšou formou aj vnútorným obsahom späté s regiónom Spiša, mestom Poprad, Vysokými Tatrami a celým východným Slovenskom. V tomto priestore je osadená väčšina jeho monumentálnych plastík, reliéfov, pamätných tabúľ. Svitana po celý svoj tvorivý život osciloval medzi krajnými polohami sochárstva. „Bol doma vo svete malých aj veľkých foriem". Striedavo sa venoval minucióznej práci so šperkom, jemnej kovoryteckej práci na minciach a medailách, a zároveň  s rovnakou invenciou a istotou - čo nebýva bežným javom vo svete sochárstva - vytváral monumentálne sochárske diela, vyžadujúce rozmach, zmysel pre proporcie, odhad v priestore. Vo viacerých umeleckých artefaktoch úspešne skombinoval obe techniky. Vie však aj prekročiť hranice sochárstva do iných oblastí výtvarného umenia (kreslený humor, olejomaľba), čo s uznaním oceňujú početní návštevníci jeho výstav. Má za sebou mnoho samostatných výstav doma i v zahraničí, jeho účasť na medzinárodných a domácich súťažiach medailí a šperku mu priniesla rad ocenení. Sochárske dielo I. Svitanu je pevnou a nosnou súčasťou slovenského sochárskeho umenia 20. storočia, jeho diela sú zastúpené v zbierkach mnohých múzeí, galérií aj súkromných zberateľov celého sveta. Svitana si vedel zachovať nezávislosť osobného života aj umeleckej tvorby počas celej doby totality; od ukončenia vysokej školy pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní so všetkými pozitívami aj negatívami ktoré podobné rozhodnutie nevyhnutne prinášalo so sebou 3.2 Samostatné výstavy doma: Bratislava, 1978; Horný Smokovec, 1975, 1984; 1994; Kežmarok, 1991; Košice, 1979, 1988; 2001; Kremnica, 1997; Levoča, 1981; 1984; Michalovce, 2005; Poprad, 1996, 2001; Spišská Nová Ves, 1979, 1984, 1993, 2000, 2004; Starý Smokovec, 2005; Trebišov, 1984. V zahraničí:  Praha (Česko), 1988; Eschen (Lichtenštajnsko), 1995. Účasť na kolektívnych výstavách doma: Bratislava, 1973; 1975, 1976, 1979, 1980, 1991, 1993, 1997, 2000; Horný Smokovec, 1977; 1984; Košice, 1974; 1976, 1979, 1984; Kremnica, 1995; Poprad, 2000; 2003; Prešov, 1978; 1979, 1980, 1994; Przemysl (Poľsko), 1997; Spišská Nová Ves, 1997; 2002; Stará Ľubovňa, 2003; Trenčín, 1983; Veľká (Poprad), 1998; Zvolen, 1977. V zahraničí:  Brno (Česko), 1977; 1993; Budapešť (Maďarsko), 1974; 2005; Bukurešť (Rumunsko), 1973; Erfurt (Nemecko), 1977; Hradec Králové - Kutná Hora - Cheb (Česko), 1983; Jablonec n. Nisou (Česko), 1971; 1974, 1977, 1978, 1980, 1983; Mníchov (Nemecko), 1984; Moskva (Rusko), 1975; Odesa (Rusko), 1977; Praha (Česko), 1972; Viedeň (Rakúsko), 1980; Vilnius (Litva), 1977. Zrealizované pamätné mince: Pamätná strieborná minca k 50. výročiu operácie Overlord v Normandii; Pamätná strieborná minca v hodnote 500 sk s námetom Ochrana prírody a krajiny - Národný park Slovenský raj; Pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk k 100. výročiu usporiadania 1. novodobých olympijských hier a 1. účasti Slovenskej republiky na letných olympijských hrách. Monumentálne sochárske diela v Poprade (výber): detské preliezačky na sídlisku JUH v Poprade, 1975-1980 [umelý kameň]; Železničná stanica (Poprad), 1983 [kamenný reliéf na priečelí budovy stanice]; Železničná stanica (Poprad), 1988 [dekoratívna stena v hale na poschodí z kubánskeho mramoru]; Pamätná tabuľa Jána Brokoffa (Spišská Sobota), 1983 [bronz]; Fontána na námestí v Poprade, 1997 [žula]. Ostatné aktivity: Zúčastnil sa na siedmich medzinárodných sochárskych a šperkárskych sympóziách [1971, 1978, 1992, 2002-2x, 2003, 2005]; štyroch svetových výstavách medailí F.I.D.E.M. [Fínsko, 1990; Maďarsko, 1994; Švajčiarsko, 1996;  Holandsko, 1998] 3.3 Ocenenia za mince a medaily: 3 Kčs mincu, 1965 [odmena]; pamätnú mincu k výr. Academie Istropolitany, 1967 [II. cena]; pam. mincu k výr. vzniku ČSR, 1968 [III. cena]; pam. mincu k výr. Národného múzea v Prahe, 1968 [odmena]; pam. mincu k výr. SNP, 1969 [III. cena]; pam. mincu k výr. čsl. ľadového hokeja a MS v ľadovom hokeji v Prahe, 1969 [III. cena]; pam. mincu k výr. KSČ, 1970 [II. cena]; mincu 2 Kčs, 1971 [odmena]; pamätník V. Clementisa v Tisovci, 1971; pam. mincu k výr. J. Jesenského, 1974 [odmena]; pam. mincu k výr. úmrtia J. Kráľa, 1975 [odmena]; Výstava „Manželstvo, rodičovstvo, život našich detí", 1975 [odmena]; pam. mincu k výr. Čsl. federácie, 1987 [odmena]; pam. mincu k výr. operácie Overlord, 1994 [I. cena s realizáciou]; pam. mincu k výr. SNP, 1994 [III. cena]; pam. mincu Národný park Slovenský raj, 1994 [odmena s realizáciou]; pam. mincu k výr. P. J. Šafárika, 1994 [odmena]; pam. mincu k výr. M. Galandu, 1995 [odmena]; pam. mincu Rok ochrany európskej prírody, 1995 [III. cena, odmena]; pam. mincu k výr. prvej električky na Slovensku, 1995 [odmena]; pam. mincu k výr. ozubnicovej železnice na Štrbské pleso, 1995 [III. cena, odmena]; pam. mincu k výr. J.C. Hronského, 1995 [odmena]; pam. mincu k výr. I. Novodobých olymp. hier v Grécku, 1976 [II. cena s realizáciou]; pam. mincu k výr. M. Beňovského, 1996 [odmena]; pam. mincu Svetové dedičstvo UNESCO - Banská Štiavnica, 1996 [odmena]; pam. mincu PIENAP, [odmena]; o najkrajšiu slovenskú mincu 1993-1997 [III. cena]; pam. mincu Svetové dedičstvo UNESCO - Spišský hrad, 1998 [III. cena, odmena]; pam. mincu k výr. SNP a SNR, 1998 [odmena]; pam. mincu k výr. TANAP, 1998 [odmena]; pam. mincu k výr. Slov. filharmónie, 1999 [II. cena]; pam. mincu k bimiléniu, 1999 [III. cena]; pam. mincu k výr. razby prvých toliarov na Slovensku, 1999 [odmena]; pam. mincu Svetové dedičstvo UNESCO - Vlkolínec, 2001 [odmena]; pam. mincu k výr. Slovenskej republiky, 2002 [odmena]; pam. mincu k vstupu SR do EÚ, 2003 [odmena]  Ocenenia za šperky na Medzinárodných výstavách bižutérie a šperku v Jablonci n. Nisou: 1971 [strieborná medaila]; 1977 [strieborná medaila]; 1980 [strieborná medaila]; 1983 [čestné uznanie]; v Erfurte (Nemecko): 1978 [čestné uznanie] Ostatné súťaže: Fotografická súťaž Tatry po víchrici, 2005 [1. miesto v kategórii Tatranská príroda]. Ostatné ocenenia: Cena primátora mesta Poprad, 1997 3.4  Slovenský zväz výtvarných umelcov; Združenie slovenských medailérov; Združenie slovenských šperkárov; Slovenský fond výtvarných umení [člen komisií 1980-1988]; Rotary klub (Poprad), 1996-2005.