Biografický slovník Popradu

Slovník osobností

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Vysvetlivky

Vysvetlivky

Tlačiť

Forma úplného dotazníka s číselnou legendou rubrík

Zverejňujeme len biele rubriky. Rubriky so sivým podfarbením sú latentné

1.

PRIEZVISKO, Meno, Tituly, rodné meno, šľachtické tituly a predikáty

1.0

Rámcové vymedzenie oblasti pôsobenia

1.1

Pomenovanie profesie, činnosti

1.2

Deň.mesiac.rok narodenia (dd.mm.rrrr)

1.3

Miesto narodenia aj miesto detstva [nielen sídlo regionálnej pôrodnice, ale aj bydlisko rodičov v čase narodenia, prostredie detstva, vplyv na formovanie osobnosti

1.4

Rodičia: O: Otec: Priezvisko, Meno, Titul, rok narodenia-rok úmrtia; M: Matka: rod. Rodné priezvisko matky, Meno, Titul, rok narodenia-rok úmrtia

1.5

Manželstvo/á: Rok uzavretia manželstva [vlastného, nie rodičov]

1.5.1

Manžel/ka: r. Rodné priezvisko, Meno, tituly, rok nar. - rok úmr.

1.5.2

Deti: Synovia: Priezvisko, Meno, titul, rok nar.; Dcéry: Priezvisko po manželovi (ak sú vydaté), Meno, tituly, rok nar.

1.6

Súrodenci: Meno, rok narodenia-. U vydatých sestier aj priezvisko po manželovi

2.1

Školy: Názov základnej školy (Sídlo školy), od roku - do roku; to isté stredná škola; to isté vysoká škola [významní profesori]; ďalšie formy vzdelávania, atestácie, doktoráty, kandidatúra... > názov, kde, kedy

 3.0

Pracoviská: Názov inštitúcie (Sídlo inštitúcie), od roku - do roku;

3.1

Charakteristika osobnosti, čím pozitívne prispela k rozvoju mesta alebo čím mesto reprezentuje. Všeobecný súhrn. Vyšpecifikovať to tvorivé, pozoruhodné, čo determinuje daného človeka, čím môže byť v centre pozitívneho záujmu verejnosti... V Poprade od roku xxxxx.

3.2

Tvorba:

3.3

Ocenenia:

3.4

Zväzy, spolky, kluby > Názov, ak vieme odkedy-dokedy [funkcia]

4

Mimoprofesijné záujmy > ak sú zaujímavé a dostatočne výrazné

5

Adresa poštová a emailová, tel., fax:

6

Zdroje daných informácií: Dotazník PKPP, články v novinách, heslá v lexikónoch, slovníkoch  a ďalšie . Zverejňujeme len pokiaľ ide o pozoruhodné zdroje informácií