Biografický slovník Popradu

Slovník osobností

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Osobnosti

Osobnosti

Tlačiť
Písmeno A
 
Akurátny, Andrej, RNDr.
ARGALÁCS, Mikuláš, PaedDr.

Písmeno B

 
Baran, Michal, Ing.
Bednár, Andrej
Bednár, Jozef, MUDr.
Bednár, Štefan
Bednárová, Viera
Behuliak, Jaroslav, Ing., CSc.
Belák, Vojtech, MUDr.
Bendík, Ondrej
Bendíková, Monika, MUDr.
Blažko, Vincent, Mgr.
Blažková, Erika
Bohunická, Estera, MUDr.
Bohuš, Ivan
Bornemisza, István, JUDr., SPDr.
Bornemiszová, Marta
Brejčák, Michal, RNDr.
Brooš, Miroslav, akad. maliar, docent
Búda, Jozef, PaedDr.

Písmeno C, Č

 
Cvaniga, Ján
Čiško, Július

Písmeno D

 
Dula, Peter, Ing.
Dunajová, Bernardína
Džadoň, Zbyňo

Písmeno F

 
Felber, Anton
Filo, Július, Prof., ThDr., Dr. Hc.
Fillo, Jozef
Fiľo, Ladislav

Písmeno G

 
Gundelfingen, Alexander, Mgr.
Gundelfingenová, Dorota, Mgr.
Gurka, Rudolf, PaedDr.

Písmeno H

 
Haaková, Jitka, Mgr.
Hlinka, Daniel
Hölbling, Quido, Mgr. Art.
Hrehorčáková, Ľudmila, Mgr.
Hudák, Pavol, Mgr.
Húska, Jozef
Hudzík, Štefan, akad. sochár

Písmeno I

 
Ivan, Branislav, Ing. arch.
Ivan, Ondrej, akad. maliar
Ivan, Ondrej ml., akad. maliar

Písmeno J

 
Jalovičiar, Ladislav
Jančík, Ján, Ing.
Jaš, Vincent
Jendreják, Ľudovít, prof., Ing. arch., Zasl. umelec
Jurek, Marián, akademický maliar

Písmeno K

 
Kasická, Eva
Katial, Miroslav, MUDr.
Kňazovická, Oľga, MUDr.
Kočan, Robert, Mgr. Art.
Kollárová, Zuzana, PhDr., PhD.
Kopkáš, Marcel, JUDr.
Košík, Karol, Ing., CSc.
Kotyza, Chrudoš
Kredatus, Jozef, PhDr., PhD., Doc.
Kuchár, Augustín, PhDr.
Kukula, Zoltán, Mgr.
Kukulová, Mária, Mgr.
Kuruc, Mikuláš, MUDr.
 Písmeno L
 
Leštach, Kamil, Mgr.
Leštach, Vladislav
Liptáková, Ľudmila, PaedDr. CSc. Doc.
Luczy, Alexander, Ing.

Písmeno M

 
Mačura Rastislav, Mgr.
Madáč, Ján, Ing., CSc.
Májovský, Vladimír, Mgr.
Malovcová, Božena, PhDr.
Marton, Ján, Ing.
Matejný, Bohuš, MUDr.
Matuščin, Branislav, Mgr. Art.
Meltzer, Oskar
Michalová, Ružena, MUDr.
Miklánek Štefan
Mikluš, Štefan
Mimránková, Oľga

Písmeno O

 
Odložilík, František, Ing.
Olej, Július
Oparty, Anton, ThDr., PhD.
Országh, Mirko Ignác, MUDr.
Ovšáková, Valéria, PaedDr.

Písmeno P

 
Pančuk, Igor, akad. maliar
Parížek, Jozef
Petro, Ján
Pirchala, Viliam, akad. maliar
Pollág, Peter, akad. maliar, ArtD.
Porubovič, Zorislav
Pribiš, Ján, RNDr., CSc.
Pribiš, Peter, MUDr., Dr.P.H.
Príkazský, Viktor, MUDr., PhD.

Písmeno R

 
RABATIN, Rudolf, PaedDr.

Písmeno S, Š

 
Sámel, Štefan, MUDr.
Semančík, Miloslav
Slaho, Jozef, MUDr., plukovník v. v.
Svitana, Imrich, akad. sochár
Svoboda, Tomáš, PhDr., CSc.
Švenková, Viera, rod. Dindošová
 
Písmeno T
 
Trembáč, Michal, akad. maliar
Turan, Tibor, Ing.
Turčan, Emil, PaedDr.

Písmeno U

 
Ušák, Vít, don

Písmeno V

 
Valenčík, Vincent
Vaľko, Vladislav, Mgr.
Vladik, Martin, JUDr.
Vnenčák, Marek
Vojtaššák, Štefan, MUDr.
Vrbičan, Daniel, mjr.

Písmeno Z, Ž

 
Želonka, Michal, Mgr.
Žoldák, František
Žoldáková, Veronika