Biografický slovník Popradu

Slovník osobností

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Písmeno F Fiľo, Ladislav

Fiľo, Ladislav

Tlačiť

Fiľo, Ladislav1.1 ekonóm pôšt 1.2 28.09.1921 1.3 Pondelok okr. Rimavská Sobota) v súčasnosti Hrnčiarska Ves (okr. Poltár) 3.1 V Poprade od r. 1949. Ako vedúci pracovník presadzoval do praxe skúsenosti a poznatky z riadiacej práce na ekonomickom a prevádzkovom úseku. Pričinil sa o zavádzanie modernej ekonomiky a techniky do praxe v rezorte spojov, čím prispel k zvýšeniu prestíže odboru vo vzťahu k novým náročným technológiám. Spoluorganizátor kultúrnych podujatí v podniku a meste. Odborná publicistická činnosť. Dlhoročný aktívny pracovník Zboru pre občianske záležitosti v Poprade, vynikol ako smútočný rečník 3.3 Najlepší pracovník spojov, 1971.