Katalóg poľskej literatúry

Podtatranská knižnica v Poprade

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Kultúra. Encyklopédie. Slovníky. Knihovníctvo. Bibliografia. Spolky (Sg PL 0)

Katalog Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK : druki zwarte i czasopisma 1873-1970 / w opracowaniu Kazimierza Polaka.
Warszawa : Sport i Turystyka, 1973. - 402 s.

Zbierky Centrálnej horskej knižnice Poľského turisticko-vlastivedného spolku v Krakove [PTTK=Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze] sa systematicky budujú a dopĺňajú od r. 1873. Knižnica vlastní mnohé cenné historické tlače [o. i. Medulla geographiae  practicae (1639) od Kežmarčana D. Frölicha alebo Voyage en Hongroi [Cesta do Uhorska] (1801) od Angličana R. Townsona].

„Ziemia" 1910 - 1950 : Bibliografia zawartości [Bibliografia obsahu] / Kazimierz Polak, Helena Polaková, Wiesław A. Wójcik.

Časopis „Ziemia" bol orgánom Poľského tatranského turisticko-vlastivedného spolku v Krakove. Nebol prvým, ani jediným, ale s bohatým obsahom. Bibliografia prináša 10823 záznamov článkov publikovaných v priebehu štyroch desaťročí. Členená je tematicky.

Bibliografia Pamiętników Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Tom 1-10. (1992-2001)
Kraków : [Polskie Towarzystwo Tatrzańskie], 2001. - 19 s.

Rozpis článkov desiatich vydaní  periodických zborníkov Pamätnica Poľského tatranského spolku (Pamiętnik PTT)

Wielka encyklopedia tatrzańska / Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski.
Poronin : Wydawnictwo Górskie, 2004. - 1555 s.

Základné encyklopedické dielo pokrývajúce obe strany Tatier od vynikajúcich znalcov tatranských reálií, manželov Paryskovcov, ktorí celý svoj život zasvätili tatranskému výskumu. Encyklopédia prináša viac ako 5800 hesiel a je otvorená pre aktualizáciu. Podľa pôvodného úmyslu mala zastrešovať len Tatry bez podhoria, ale hranica nie je ostrá. Kde je to potrebné zasahuje ďalej (do Podhalia, Spiša, Liptova, Oravy), zaberá hlavné rieky (Dunajec, Poprad, Váh, Oravu) aj susediace horstvá (Skorušinské vrchy, Spišskú Maguru), obsahuje profily poľských aj slovenských osobností spätých s Tatrami.

Słowacja i Słowacy w zbiorach Uniwersytetu Jagiellońskiego od czasów najdawniejszych do roku 1918 : wystawa v Bibliotece Jagiellońskiej 9-28 października 2006 / koncepcja, scenariusz i realizacia wystawy Danuta Bromowicz, Marek Lisánski, Ryszard Juchniewicz.
Kraków : Biblioteka Jagiellońska-Konsulat Generalny Republiki Slowackiej, 2006. - 96 s.

Historické tlače so slovenskými vzťahmi v zbierkach Jagielońskej knižnice v Krakove. Bibliografia. Stručné profily osobností, o. i. je tu M. Bel, O. Bella, M. Beňovský, A. Bernolák, J. Botto, S. Czambel, P. Dobšinský, D. Frölich, M. Hattala, M. M. Hodža, J. M. Hurban, P. O. Hviezdoslav, J. Kollár, M. Kukučín, F. V. Sasinek, D. Sinapius Horčička, P. J. Šafárik, Ľ. Štúr, J. Tranovský, Ján a Juraj Turzovci, S. Hurban-Vajanský.

Krosno - Svidnik : Wydawnictwa pogranicza. Prihraničné publikácie. 2000-2006.
Krośno : Krośnieńska Biblioteka Publiczna, 2007. - 61 s.

Prehľad publikácií prihraničných poľských a slovenských vydavateľstiev o regiónoch blízkych hranici z obidvoch strán. Slovenskú časť spracovala Poddkulianská knižnica vo Svidníku. Katalóg obsahuje 90 poľských a 84 slovenských záznamov o publikáciách.

Pozri aj :

Bibliografia prac Jacka Kolbuszewskiego 1960-2005 (Sg: PL 8)
Hory a gorali v dejinách a kultúre poľsko-slovenského pohraničia : Podhalie, Spiš, Orava, Gorce, Pieniny (Sg: PL 94)
Dzieje Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego/ Władysław Krygowski. (Sg: PL 796.5)
Statut Polskiego Towarzysztwa  Tatrzańskiego (Sg: PL 796.5)
45 lat Koła Przewodników Tatrzańskich im. Janusza Chmielowskiego w Katowicach 1953-1998 (Sg: PL 796.5)
45 lat Koła Przewodników Tatrzańskich im. Macieja Sieczki v Karkowie : zarys monograficzny/Janusz Konieczniak (Sg: PL 796.5)

Posledná úprava Nedeľa, 13 Marec 2011 17:23