Katalóg poľskej literatúry

Podtatranská knižnica v Poprade

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Osobnosti. Biografické texty (Sg PL 92)

Mozaika tatrzańska/ Zofia Radwańska-Paryska.
Warszawa: Nasza Księgarnia, 1956. - 80 s. - Fotogr.

Tatranská biografia slávnej poľskej botaničky, horolezkyne, znalkyne Tatier. Spolu s manželom Witoldom Henrykom Paryskim predstravujú jednu veľkú a dlhú epochu tatranského vedeckého výskumu. Sú autormi Veľkej tatranskej encyklopédie. V knižke sú aj záznamy z ciest po slovenských Tatrách (Tajomstvo Javorovej doliny, Na krivánsku nôtu, Bohatiersky skok, Stane sa aj tak...).

Ze stepu w Tatry/ Stanisław Makowiecki.
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978. - 268 s. - Fotogr. príl.

Autor, po detstve strávenom v slnečnej Besarábii, prišiel do Zakopaného, kde žil do r. 1925, absolvoval tu gymnaziálne štúdiá. Všetko bolo iné, ako v jeho rodnom kraji. Vnímavý a ambiciózny chlapec sa ťažko asimiloval, ale našiel si svoje miesto v nových podmienkach malého haličského mestečka, akým vtedy bolo Zakopané. Zaujalo ho lyžiarstvo a turistika.

Zakopiańskim szlakiem Mieczysława Karłowicza/ Maciej Pinkwart.
Warszawa - Kraków: Wydawnictwo PTTK Kraj, 1985. - 192 s.  - Bibliogr.

Vynikajúci poľský hudobný skladateľ (1876-1909), ktorý v mladom veku tragicky zahynul pod tatranskou lavínou. Napriek tomu, že na svojich potulkách spoznal mnohé horstvá sveta, nesmierne miloval Tatry : „Keď sa ocitnem na strmom vrchole sám, nad hlavou mám iba lazúrovú kupolu neba, naokolo sú v mori rovín zrazené balvany štítov - vtedy sa začínam rozplývať v otáčavom priestore, prestávam sám seba vnímať ako oddelenú bytosť, ovieva ma mohutný, odveký závan všehomíra. Tento dych preniká všetkými záchvevmi mojej duše, napĺňa ma lahodným svetlom a zostupuje do hlbín, kde sú uložené spomienky na trosky a prežitú bolesť - hojí, zjednodušuje, vyrovnáva... Hodiny prežité v tomto polovedomí sú akoby chvíľkovým návratom do nebytia, dávajú mi pocit úplného pokoja v živote aj smrti, hovoria o večnej pohode rozplynutia sa vo všebytí..."

Nie tylko pod znakiem walki/ Alfons Filar.
Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowej, 1987. - 260 s. - Fotogr

Autobiografia účastníka protifašistického odboja. Aj jeho povojnové pôsobenie v Zakopanom.

Zakopiańskim szlakiem Walerego i Stanisława Eljaszów/ Maciej Pinkwart.
Warszawa - Kraków: Wydawnictwo PTTK Kraj, 1988. - 172 s. - Bibliogr.

Walery Eljasz-Radzikowski (1840/1841-1905), maliar a grafik, autor slávnych tatranských sprievodcov (ktoré odchovali niekoľko generácií nadšených tatrancov), vytrvalý popularizátor Tatier i Zakopaného. Rodák z Krakova, kde aj zomrel. Do Zakopaného prišiel r. 1861 a bol prvým návštevníkom „hosťom", ktorý si tu postavil dom. Očarený a vytrvalý vysokohorský turista, a najmä maliar, ktorý vizuálne zachytil pre potomkov kus starého života v horách a podhorí. V jeho stopách kráčal aj syn Stanisław, povolaním lekár, nadšeným záujmom historik, ktorý tiež výraznou mierou prispel k rozvoju poľskej tatranskej turistiky. Obaja Eljaszovci dobre poznali aj slovenské Tatry.

Nowy cmentarz w Zakopanem: przewodnik biograficzny / Maciej Pinkwart, Janusz Zdebski.
Warszawa - Kraków: Wydawnictwo PTTK Kraj, 1988. - 140 s. - Obr.

Z histórie Nového cintorína v Zakopanom. Plán cintorína. Biografické heslá v abecednom usporiadaní s odkazom na literatúru a miesto na cintoríne.

Wspomnienia z życia przeszłego i teraźniejszego : 1850-1895/ Władysław Matlakowski. Z rękopisu do druku przygotował, przedmową i komentarzem opatrzył Janusz Kapuścik.
Wrocław - Warszawa - Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, 1991. - 504 s.

Kniha spomienok vlastného života. Autor je významnou osobnosťou poľskej vedy a kultúry. Vynikajúci lekár chirurg, špecializoval sa najmä na pľúcne choroby. Od r. 1886 pravidelne navštevoval Zakopane, ktoré sa práve vtedy menilo z nepatrnej goralskej dediny na kúpeľné stredisko svetového mena, odporúčané lekármi pri liečbe TBC. Očarila ho goralská ľudová kultúra a architektúra. Na túto tému vydal niekoľko knižiek, okrem iného denníkové záznamy z pobytu v Zakopanom v zime, cez Vianoce (Wspomnenia z Zakopanego).

Kazimierz Dobrowolski - człowiek i uczony : praca zbiorowa w stulecie urodzin/ pod redakcją Wiesława Bieńkowskiego i Władysława Kwaśniewicza.
Kraków: Polska akademia nauk. Wydział i nauk społecznych. Komitet sociologii; Wydawnictwo i drukarnia Secesja, 1994. - 230 s. - Fotogr. v obr. príl.

Zborník s 100. výr. narodenia profesora Jagiellońskej Kazimierza Wojciecha Dobrowolskeho (1894-1987), etnológa, sociológa. Venoval sa aj problematike Podhalia, najmä karpatskému pastiertvu, kultúre, ľudovej tradícii.

Stanisław Marusarz - król nart/ Wojciech Szatkowski.
Zakopane: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chalibińskiego, 1999. - 160 s. - Fotogr.

Vynikajúci poľský lyžiar (1913-1993), štvornásobný olympionik, pochovaný je v Zakopanom.

Miejsce i znaczenie gór w twórczości Stanisława Staszica : materiały z sympozjum Kraków, 3 grudnia 2005/ pod redakcją Wiesława A. Wójcika.
Kraków: Centralny Ośródek Turystyki Górskiej PTTK, 2005. - 160 s.

Popredný predstaviteľ poľského osvietenstva, Stanisław Staszic (1755-1826), učenec, kňaz, filozof, geológ a geograf, osvetový a politický pracovník, priekopník tatranského výskumu a horskej turistiky vo vzťahu k horám.

Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814-1890): pierwszy miłośnik Tatr, Beskidów i Sudetów. Życie i twórczość / Wojciech W. Wiśniewski.
Kraków: Wydawnictwo Promo, 2006. - 63 s. - Men. reg.

Životné osudy básnika, cestovateľa a ilustrátora, priekopníka objavovania Tatier od r. 1833.

Ogień - Król Podhala/ Jan Szczerkowski.
Wrocław: Wydawnictwo XXL, 2006. - 191 s. [2x]

Józef Kuraś, známy aj ako Orzel (Orol) či Ogień (Oheň). Verejná mienka na jeho pôsobenie na Podhalí počas vojny a najmä bezprostredne po jej skončení (1945-1946) je rozporuplná rovnako v Poľsku ako na Slovensku. Bol to človek kruto poznačený dobou v ktorej žil. Bol jej tragickou obeťou a zároveň pomstiteľom, zanechávajúcim za sebou ďalšie obete. Kontoroverzný ohlas vyvolal aj Ogniov pamätník odhalený 13. augusta 2006 v Zakopanom.

Słynni krajoznawczy/ Adam Czarnowski.
Warszawa: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 2006. - 346 s. - Fotogr.

Biografické profily slávnych poľských vlastivedcov, počínajúc Stanisławom Wawrzyncom Staszicom (1755-1826).

Członkowie Honorowi (1874-2005). II. upr. a dopl. vyd.
Warszawa : Polskje Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, s.a.

Biografický slovník čestných členov Poľského tatranského spolku

Pozri aj :

Posledná úprava Sobota, 12 Marec 2011 10:46