Katalóg poľskej literatúry

Podtatranská knižnica v Poprade

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Náboženstvo. Cirkev. Kňazské osobnosti (Sg PL 2)

Królowa Tatr [Kráľovná Tatier] / Zebrał i opracował Marcin Babraj.
Poznań : W drodze - Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów, 1987. - 160 s. - Obr., duchovné piesne, žalmy, básnické texty.

„Kráľovnou Tatier" nazývajú gorali Matku Božiu Javorinskú, ktorej drevená socha sa nachádza v goralskej kaplnke v lese Wiktorówky, na severovýchodnom okraji Rusinovej Poľany.

Bóg, człowiek, natura : problematyka ekologiczna w nauczaniu Jana Pawla II / Tomasz Poller.
Kraków-Zakopane : Instytut Botaniki PAN-Tatrzański Park Narodowy, 2001. - 80 s. - Fotogr.

Teológia a ekologická zodpovednosť za svet. Človek zoči voči prírode. Ekológia a ekonomika. Dilemy „voľného trhu". Ekonomický rozvoj a ľudské bytie.

Sacrum i przyroda : XI seminarium / wstęp, wybór referatów, redakcja ks. Maciej Ostrowski.
Zakopane : Tatrzański Park Narodowy, 2004. - 120 s. - Fotogr. v texte.

Posvätné veci a príroda. Zborník materiálov zo seminára v Zakopanom 11.- 12. októbra 2003. Peter je Skala. Kňazská služba turistom v Tatrách. K etike horského turistu. Horská turistika ako prostriedok formovania človeka. Po stopách tatranských kaplniek. Sakrálna architektúra v Tatrách (kaplnky, kapličky, kríže). Príroda a Sacrum v Mickiewiczovej tvorbe a reflexii. Náboženské zvyky spojené s pastierstvom na príklade Hale Gąsienicowej.

Sacrum i przyroda : w stulecie Orlej Perci / wstęp, wybór referatów ks. Maciej Ostrowski.
Zakopane : Tatrzański Park Narodowy, 2005. - 128 s. - Fotogr. v texte.

Posvätné veci a príroda. Zborník materiálov zo seminára v Zakopanom 7.- 9. októbra 2005 pri príležitosti storočnice Orlej proti. Po stopách Jána Pavla II. alebo úvaha o kresťanskej turistike. Hory v Biblii. Boh v tatranskej poézii. Ako sa budovala Orlia prť. Kňaz Walenty Gadowski - „taternik" v sutane. Významní  kňazi v Tatrách. Orlia prť vo fotografii. Orlia prť v literárnej a fotografickej tvorbe. Turistické chodníky v Tatranskom parku národnom. Orlia prť - nehody a záchranné akcie.

Ks. Karol Wojtyla - Jan Paweł II miłośnik gór i przyrody : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Akademii wychowania fizycznego, Kraków, 13 paźdiernika 2005 / pod redakcją Wiesława A. Wójcika.
Kraków : Akademia Wychowania fizyzicnego im. Bronisława Czecha - Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej, 2007. - 384 s.

Človek a hory v univerzálnej reflexii Jána Pavla II.  Turistika kňaza Karola Wojtylu. Turistické stretnutia s kn. Karolom Wojtylom. Spomienky a svedectvá.

Pozri aj :

Posledná úprava Nedeľa, 13 Marec 2011 17:20