Biografický slovník Popradu

Slovník osobností

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Písmeno S, Š Semančík, Miloslav

Semančík, Miloslav

Tlačiť
Semančík, Miloslav

1.1 insitný sochár, maliar, rezbár, fotograf 1.2 19.02.1947 - 19.03.2017 1.3 Matiašovce (okr. Kežmarok) 3.1 V Poprade od 1969. Venuje sa najmä drevenej plastike, ktorá svojím charakterom vychádza z tradície slovenskej ľudovej drevorezby. Viedol rezbárske krúžky na SOU PS (Poprad) 1985-1989. Pravidelne vystavuje na rôznych miestach aj pri príležitosti EĽRO v Kežmarku (3x) a Trhu umeleckých remesiel v Sp. Novej Vsi (10x), zúčastňuje sa na súťažiach. Všetky jeho výstavy odráža regionálna, nadregionálna aj celoslovenská tlač. Ako umelec využíva široké spektrum výtvarných techník: drevené, kamenné a kovové plastiky; koláže; drevené aj kovové reliéfy, asambláže, maľbu na skle, maľbu, dýhové obrazy, textilné práce, smalty, možnosti rôznych užitých umení, umeleckú fotografiu, dia-foto, amatérsky videofilm. V súčasnosti pôsobí ako informačný a bezpečnostný pracovník v OD Prior v Poprade 3.2 Samostatné výstavy doma: Bardejov, 1988, 2004; Budimír, 1993;  Červený Kláštor, 1989, 1992, 1995, 2000-2006; Dubnica n. Váhom, 1995; Humenné, 2004, 2005-2006; Kežmarok, 1997; Krompachy, 1999; Nová Lesná, 2003; Poprad, 1985, 1992, 1993 2x, 2002, 2003, 2004; Spišská Nová Ves, 1993, 1997, 2004; Spišská Stará Ves, 1989; Spišská Sobota, 2003, 2004 (2x); Starý Smokovec, 1987, 2006; Štítnik, 1993; Trenčín, 2002; Východná, 2003, 2004; Ždiar, 2003; V zahraničí: Písek Česko), 1967-1968; Budapešť (Maďarsko), 1982; Weisswaser (Nemecko), 1985; Norimberk, (Nemecko), 1994; Varšava (Poľsko), 1997; Przemyszł-Jaroslawł- Rzseszow (Poľsko), 2004-2005; Nowy Targ (Poľsko), 2006; Pottenstein (Rakúsko), 1991. Mal tiež 11 tematických samostatných výstav v Obchodnom dome Prior v Poprade [Vianočná; Veľkonočná; Kamene; Betlehem-zima-Vianoce; Ecce homo 1; Ecce homo 2; Muž a žena v kroji; Reliéfy; Folklórne motívy; Kovové inšpirácie; Drevené inšpirácie, 1996-2001. Kolektívne výstavy na okresnej úrovni: POPAM (Poprad), 1977-2006. Krajskej úrovni: Výtvarný Poprad (Horný Smokovec) / Výtvarné spektrum (Humenné), 1983-2006. Celoslovenskej úrovni: Výtvarná Dubnica (Dubnica n. Váhom) / Výtvarné spektrum (Trenčín, Humenné), 1983-2006. Okrem toho pri rôznych príležitostiach Ružomberok, Čadca-Oščadnica, Svetová výstava pod správou UNESCO INSITA 1994 [Slovenská národná galéria Bratislava], Zvolen, 1995, Stará Ľubovňa, Humenné, Trenčín, Tatranská Lomnica, Sliezsky dom (Vysoké Tatry). Účasť na plenéroch a tvorivých dielňach: Figúry zo snehu (Štrbské Pleso), 1983-1987 [v rámci Tatranského pohára]; Medzinárodný plenér výtvarníkov (Spišská Kapitula), 1991 [ak. maliar M. Hennel]; Medzinárodný výtvarný plenér (Przemyszł, Poľsko), 2004 [darovaná práca Padlo mi do oka]; INSITA (Humenné), 2005 [darovaná práca Richtár Miloslav]; Tvorivá dielňa (Vincov les, Sládkovičovo), 1989, 1990 [akad. sochári J. Hovorka a O. Bachorík]. Ďalej na plenéroch Jezersko, Zálesie [akad. maliari Marian Hennel,  akad. sochári L. Kacvinský a Š. Hudzík, akad. maliar Peter Pollag] Matiašovce, Vysoké Tatry, Horský hotel Sliezsky dom (3x), 1989-1990  3.3 Celoslovenské ocenenia: Výtvarná Dubnica, 1987 [I. cena za plastiku Zasnívaná babka]; 1989 [I. cena za plastiku Už budem dobrý]; 1993 [Čestné uznanie za Úlisník]; Výtvarné spektrum (Trenčín), 1994 [I. cena za plastiky Jasnovidec, Lakomec, Úžerník]; 1996 [Cena za Stĺp pravdy]; Pamätný list z Triennále medzinárodnej súťaže Paulus, 1997; Pamätná plaketa k 30. výr. Tatranskej galérie a mnohé ďalšie ocenenia za plastiky na krajských a okresných súťažiach. ANFO/DIAFOTO (Poprad), 1984, 1985, 1987, 1988 [Ceny za diapozitívy]. Medzinárodné ocenenia: MOK (Nowy Targ, Poľsko), 2005 [Čestné uznanie za súbor plastík Červenokláštorský potrestaný mních; Pozor, auto; Kunderlinková; Testament; Hranica nerozdeľuje, ale spája 3.4 Zväz záujmových združení (Bratislava). Odbor výtvarný, 1991-1993; Klub kežmarských výtvarníkov; Klub priateľov Tatranskej galérie (Poprad), 1985-; Agentúra pre rozvoj vidieckého turizmu na Spiši (Spišská Nová Ves) [tradičné remeslá].