Biografický slovník Popradu

Slovník osobností

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Písmeno S, Š Svoboda, Tomáš, PhDr., CSc.

Svoboda, Tomáš, PhDr., CSc.

Tlačiť

Svoboda, Tomáš, PhDr., CSc.1.1 učiteľ matematiky a fyziky, metodik školstva, jachtár, amatérsky historik 1.2 01.01.1945 1.3 Poprad  3.1 Presadil sa vo viacerých oblastiach. Výraznou mierou participoval na organizovaní a zabezpečovaní okresných vedomostných súťaží  v matematike a fyzike pri Dome pionierov a mládeže v Poprade (neskôr Centre voľného času). Zabezpečoval aj 2 krajské kolá matematickej olympiády a jedno celoštátne (31. ročník, 1982). Prvý zo slovenských  učiteľov matematiky ZŠ a SŠ získal Cenu Petra Pavla Bartoša, ocenenie Slovenskej matematickej spoločnosti za publikačnú činnosť. Autor početných metodických materiálov pre učiteľov matematiky v okrese. Ako lektor Akadémie vzdelávania v Poprade úspešne pripravil desiatky poslucháčov z rôznych typov stredných škôl na prijímacie skúšky z matematiky. V oblasti historickému výskumu sa zameral na pôsobenie M. Beňovského v Spišskej Sobote a iných krajinách sveta. Podarilo sa  mu získať pozoruhodné pramene, inštaloval niekoľko výstav na pôde Okresného archívu, Podtatranského múzea, Podtatranskej knižnice, cukrárne Sobotienka. V športe sa venoval klasickému (dvanásťnásobný účastník Bielej stopy SNP) aj zjazdovému lyžovaniu a windsurfingu (tréner) 3.2 Učebnice: Zbierka aplikovaných úloh z matematiky pre študijné a učebné odbory poľnohospodárskeho zamerania, 1993. Publikácie v spoluautorstve: Učebné osnovy pre triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky na ZDŠ, 1975. Bohatá recenzentská  a odborná publikačná činnosť vo vedeckých zborníkoch a odborných časopisoch (Matematika a fyzika ve škole, Matematické obzory, Učební pomůcky ve škole a osvěte, Pokroky matematiky, fyziky a astronómie), regionálnej tlači 3.3 Za vynikajúcu pedagogickú prácu, 1994 [zjazd Jednoty slov. matematikov a fyzikov]; Cena Petra Pavla Bartoša 1997 [Ocenenie Slovenskej matematickej spoločnosti za publikačnú činnosť v odbore matematiky]; Cena primátora mesta Poprad, 1998. Viacero ocenení za prácu v Jednote slov. matematikov a fyzikov, za organizovanie matematických a fyzikálnych olympiád... 3.4 Jednota slovenských matematikov [člen výboru], fyzikov; Slovenský zväz jachtingu. Trieda Vaurien [organizácia celoslovenského sústredenia windsurfingu].