Biografický slovník Popradu

Slovník osobností

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Písmeno S, Š Švenková, Viera, rod. Dindošová

Švenková, Viera, rod. Dindošová

Tlačiť

Švenková, Viera, rod. Dindošová1.1  spisovateľka, prekladateľka, redaktorka 1.2  03.11.1937 1.3  Veľká pri Poprade [rodisko], Hybe [rodisko matky], Važec  [rodisko otca] 3.1 Z Popradu odišla r. 1955 za vzdelaním do Bratislavy a usadila sa tam, ale v rodnou kraji trvalo kotví, neustále sa tu vracia, jej tvorba (až na niekoľko výnimiek) reflektuje tatranské a podtatranské prostredie. Rodný kraj s panorámou Tatier sa pre ňu stal zdrojom inšpirácie pre literárnu tvorbu, zázemím snívania o detstve. V jej prácach od prvých próz až podnes ožívajú obyčajní ľudia z horských dedín, drobné, všedné postavy, pohltené každodennými starosťami. Kdesi za ich nenápadnými osudmi sa však vždy vypínajú tatranské končiare ako symbol sily, stálosti a krásy, ako možnosť ľudského dotyku s večnosťou. V románovej novele Listy vo vetre načrela do rodinnej kroniky a spolu s vlastným komentárom k skráteným rodinným udalostiam vznikla pôsobivá, poetická sága jej rodu. Nateraz posledným svojím dielom potvrdila svoju spätosť s rodným krajom a schopnosť širšie vnímať rodinné a všeobecne ľudské súvislosti. 3.2  Umelecká próza: Biela pani Zuzana (1973), Limbový háj (1974), Zátišie s gitarou (1977), Malý herbár (1978), Jablčné jadierka (1988), Faraónov úsmev (1998), Internátne lásky (2001), Tatranské romance (2005), Listy vo vetre (2005); Eseje: Rýchlokurz sebaobrany (2001); Preklady diel do cudzích jazykov: Jej umelecká próza bola preložená do angličtiny, bieloruštiny, bulharčiny, češtiny, kazaštiny, maďarčiny, nemčiny, poľštiny, ruštiny, ukrajinčiny (v antológiách a literárnych časopisoch). 3.3 Cena Ivana Krasku za debut Biela pani Zuzana (1973); Cena vydavateľstva Smena za knihu Biela pani Zuzana (1973), Odmena Slovenského literárneho fondu za knihu Limbový háj (1974), Odmena Slovenského literárneho fondu za knihu Malý herbár (1978), Odmena Spolku slovenských spisovateľov za knihu Internátne lásky (2001), Prémia Literárneho fondu za rok 2006 za prózu Listy vo vetre (2006) 3.4 Klub Femina; Spolok slovenských spisovateľov 6 Petrík, V.: V. Švenková: Biela pani Zuzana. In: Slovenské pohľady 1973, č. 11; Čúzy, L.: Nevyužité možnosti. In: Romboid 1979, č. 1; Svetoň, L.: Faraónov úsmev. In: Slovenské pohľady, 114, 1998, č. 10, s. 115 - 117; Farkašová, E.: Realistické príbehy romancí. In: Knižná revue, 23. november 2005, s. 5; Databáza Literárneho informačného centra - Album slovenských spisovateľov.