Biografický slovník Popradu

Slovník osobností

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Písmeno S, Š Schlosserová, Anna

Schlosserová, Anna

Tlačiť
schlosserov_anna

1.1 tlmočníčka posunkovej reči a osobná asistentka nepočujúcich 1.2 14.07.1956 1.3 Poprad – Spišská Sobota, bydlisko rodičov v čase narodenia bolo v Poprade na Nám. Duklianských hrdinov 60 /terajšie Nám.Sv.Egídia/, od narodenia trvalo býva v Poprade. Narodila sa nepočujúcim rodičom Jozefovi Švecovi a Alžbete, rodenej Ondrejčákovej a to je dôvod, prečo v komunite nepočujúcich prežila celý život a do dnes je / aj po smrti svojich rodičov/ v neustálom kontakte s touto komunitou. Mala nádherné, živé a láskou naplnené detstvo v rodine s veľkým zmyslom pre humor a samozrejmosťou pomáhať každému človeku ktorý to potrebuje, čo sa prejavilo na formovaní jej osobnosti a vzťahu k ľuďom všeobecne do dnes 3.1 Od r. 1992 pracovala na Mestskom úrade v Poprade ako samostatný referent u Hlavného kontrolóra mesta Poprad kde vybavovala petície a sťažnosti obyvateľov, neskôr na organizačnom odbore v Kancelárii pre občanov na Juhu III a v Slnečnici na Juhu V. Po zriadení Kancelárie prvého kontaktu na mestskom úrade bola 7 rokov jej vedúcou. V tom čase to bola jedna z prvých kancelárií prvého kontaktu na území Slovenska. Znalosti zo samosprávy zužitkovala vo volenej funkcii poslankyne mestského zastupiteľstva v Poprade, ktorou sa stala v komunálnych voľbách v r. 2010 s najvyšším počtom hlasov vo volebnom obvode č.1 – Centrum, sídlisko Západ, Veľká, Spišská Sobota, Matejovce a Stráže pod Tatrami. Dve volebné obdobia je predsedníčkou Komisie bytovej, zdravotnej a sociálnych vecí a členkou Rady Mesta je od r. 2018. V r. 2017 bola zvolená za poslankyňu Prešovského samosprávneho kraja za okres Poprad. V prešovskom samosprávnom kraji je predsedníčkou komisie sociálnych vecí a rodiny, členkou Správnej Rady Nadácie na podporu rodiny a členkou Správnej Rady Krajského autistického centra v Prešove. Je súdnou tlmočníčkou posunkového jazyka, tlmočí pre nepočujúcich na súdoch, prokuratúre a polícii na Slovensku. Celý jej doterajší život venuje pozornosť požiadavkám a podnetom obyvateľov mesta Poprad a ľuďom ktorí sú v núdzi, sú odkázaní na pomoc inej osoby a dospelým aj deťom so zdravotným znevýhodnením. Organizuje na námestí v meste Poprad pre nepočujúcich, dospelých aj deti so zdravotným znevýhodnením a tzv. Uškovými deťmi už niekoľko rokov akciu Poprad tancuje, s Motorkármi Slovenska a Tatranskými silákmi pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, počas ktorých búrajú bariéry medzi ľuďmi, učia Popradčanov zábavnou formou posunkový jazyk a spájajú všetkých ľudí dobrej vôle k spolupráci, vzájomnému prijatiu a k láske.