Biografický slovník Popradu

Slovník osobností

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Písmeno F Felber, Anton

Felber, Anton

Tlačiť

Felber, Anton1.1 dobrovoľný hasič, skaut, politický väzeň, stavbár 1.2 23.08.1923 - 27.06.2013 1.3 Rudňany (okr. Spišská Nová Ves) 3.1 V Poprade od r. 1960. Aktívna činnosť v dobrovoľnej požiarnej ochrane od r. 1945. Zakladateľ a organizátor súťaže požiarnych družstiev „O putovnú štandardu riaditeľa VHJ Tatrasvit", ktorej sa zúčastňovali všetky závodné jednotky pletiarskeho priemyslu na Slovensku. Dlhoročný aktívny člen ZPO a DPO v Poprade (predseda ZO, revízor, hlavný technik). Aktívny člen Zväzarmu, člen riaditeľstva Rallye Tatry (1969-1999), člen Auto moto klubu v Poprade (predseda 1967-1988), člen Slovenského skautingu od r. 1936, pričinil sa o jeho obnovenie v podtatranskej oblasti (1990), kde je vodcom Old-Skautu. Participuje na výskume dejín hasičstva v Poprade 3.3 Vyznamenania DPO: Za príkladnú prácu, 1970; Čestný odznak za zásluhy, 1983; Čestné uznanie KV ZPO, 1984; Za mimoriadne zásluhy, 1985; Za vernosť 50 rokov, 1995; Zaslúžilý člen DPO SR, 2003 3.4 Rallye-Tatry; Zväz protifašistických bojovníkov; Slovenská asociácia násilne odvlečených do ZSSR; Konfederácia politických väzňov Slovenska