Biografický slovník Popradu

Slovník osobností

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Písmeno F Filo, Július, Prof., ThDr., Dr. Hc.

Filo, Július, Prof., ThDr., Dr. Hc.

Tlačiť

Filo, Július, Prof., ThDr., Dr. Hc.1.1 evanjelický teológ, emeritný generálny biskup ECAV na Slovensku [1994-2006], vysokoškolský pedagóg, viceprezident Svetového luteránskeho zväzu pre strednú a východnú Európu [1996-2003] 1.2 17.12.1950 1.3 Palúdzka (Liptovský Mikuláš), Vyšná Boca (okr. Liptovský Mikuláš), Veľká (Poprad) 3.1 V Poprade-Veľkej prežil detstvo a mladosť v rokoch 1952-1970. Aj roky stredoškolského štúdia a tým obdobie rozhodovania o ďalšom profesionálnom smerovaní. V tomto období bol členom súboru Malé divadelné formy, ktorý pôsobil pri SVŠ v Poprade a prispieval do kultúrneho života mesta Poprad. Zúčastňoval sa recitačných pretekov na okresnej úrovni ako žiak i študent. V Poprade prežil obdobie pokusu o obnovu spoločenského života 1968 aj sklamanie pri vstupe cudzích vojsk. Od r. 1960 až do maturity 1969 pôsobil ako organista v cirkevnom zbore v Poprade-Veľkej. Poprad bol aj mestom, v ktorom sa zoznámil s ponukami miestnej kultúry a spoločenského života 3.2 Samostatné publikácie: Renewing worship. A summarizing study based on activities of the Youth and Student Program (1985-1990), 1990; Horizonty obnovy cirkvi, 2001; Život a smrť v helenizme a Novej zmluve, 1980 [dizertačná práca, nepubl.] V spoluautorstve: Agenda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, 1996 a ďalšie vedecké práce v domácich a zahraničných zborníkoch, publikované referáty na zahraničných a domácich konferenciách, odborné práce v zahraničných a domácich časopisoch, heslá v zahraničných slovníkoch a encyklopédiách, vysokoškolské skriptá, zborníky. Podrobný prehľad na: http: //www.uniba.sk/ 3.3 Pocta Št. Moyzesa, 1995; Pocta K. Kuzmányho, 1995; Čestný doktorát teológie na Mühlenberg College v Allentown (Pensylvánia, USA), 1998; Medaila svätého Gorazda, 1998; Pribinov kríž I. triedy, 2003; Cena Jozefa Cígera Hronského za literatúru, 2004; Cena Štefana Moysesa, 2006 [Nadácia Matice slovenskej] 3.4 Svetový luteránsky zväz (Ženeva, Švajčiarsko), 1997-2003 [viceprezident pre strednú a východnú Európu, člen Výboru pre teológiu a štúdie]; Ekumenická rada cirkví na Slovensku (Bratislava), 1995-2005 [predseda]; Spolok slovenských spisovateľov, 2004- .