Biografický slovník Popradu

Slovník osobností

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Písmeno F Fillo, Jozef

Fillo, Jozef

Tlačiť

Fillo, Jozef1.1 stredoškolský učiteľ, telovýchovný pracovník, tréner ženského basketbalu 1.2 14.09.1931 - 30.03.2017 1.3 Polomka (okr. Brezno) 3.1 V Poprade študoval 1947-1951, od 1957 tu pôsobil ako stredoškolský učiteľ Obchodnej akadémie. Na škole obnovil činnosť dievčenského basketbalu. Aktívne pracoval aj vo vyšších basketbalových orgánoch. Založil 1. basketbalovú triedu (1973) a tréningové stredisko mládeže (1976). Pôsobil ako tréner mládežníckych družstiev i žien, v posledných rokoch basketbalových prípraviek. Založil a trénoval prvé basketbalové družstvo žien v histórii Popradu (1962). Za svojej 40-ročnej  trénerskej práce vychoval celý rad vynikajúcich basketbalistiek a reprezentantiek (Baová, Benková, Krajčová, Karasová, Alexanderčíková, Švejkovská, Škrabalová, Husárová, Jasenčáková, Chudá, Petríková...). Ako učiteľ grafických predmetov vychoval 38 majstrov Slovenska a Československa v stenografii, stenotypii, písaní na stroji (Slodičáková, Novysedláková, Lisoňová, Šrámková, Jančíková, Švačeková, Pisarčíková, Jaroňová, Mucha, Tremková (doteraz držiteľka školského rekordu v písaní na mechanickom písacom stroji - 540 č. ú. /min.). Participoval na organizovaní krajských, celoslovenských aj medzinárodných pretekov v grafických disciplínach. Bol členom skúšobnej komisie pre štátne skúšky z kancelárskeho písania na stroji a stenografie pri štátnom stenografickom ústave v Bratislave 3.3 Školstvo: Za zásluhy o rozvoj okresu Poprad, 1970, 1980; Čestné uznanie odboru školstva KNV (Košice), 1982, 1988; Vzorný pracovník rezortu školstva MŠ SR, 1989;  Cena primátora mesta Poprad, 1998. Telovýchova: Čestný titul „Vzorný tréner", 1978; Za zásluhy o rozvoj čsl. telovýchovy I. stupňa, 1981; Pamätný list pri príležitosti 100. výr. basketbalu, 1991 [od SBA]; Čestné uznanie a Čestný odznak SBZ, 1979; Čestné uznanie a Pamätná medaila pri príležitosti výr. popradského basketbalu, 1977, 1997 3.4 SBZ (Bratislava) [člen komisie mládeže], KBZ (Košice) [riadiaca komisia], OBZ (Poprad) [podpredseda, predseda], BO (Poprad) [tréner, člen výboru, tajomník, predseda, 1957-2004].